Výroční zpráva 2017 | CARE Česká republika

Vzpomínky pamětníků poválečné humanitární

pomoci v Československu jsou důležitou

součástí historie CARE.

Prosíme případné pamětníky, aby se na nás

obrátili a pomohli nám svou vzpomínkou

doplnit chybějící střípek do mozaiky.

Děti v Československu,

které za války přišly o rodiče,

dostávaly od CARE potravinové balíky

„CARE nám pomohla po válce,

dnes pomáhám já.“

Když skončila druhá světová válka, v Evropě panoval nedostatek potravin. Mnoho dětí přišlo během války o jednoho nebo oba rodiče.

Kromě hladu a psychického strádání je ohrožovaly také nemoci. Právě

nejohroženějším dětem a jejich rodinám posílala CARE v letech 1946

až 1950 potravinové balíky pomoci. Do Československa poslala přes

100 tisíc balíků.

„Můj otec byl v roce 1943 zatčen pro ilegální protinacistickou činnost

a odsouzen německým soudem k trestu smrti,“ vzpomíná pan Lubomír

Janovský z Kolína. „Bylo mně 12 let. Od roku 1946 až do komunistického

převratu jsme od CARE dostali několik balíků s potravinami, aniž jsme

o ně museli žádat. Bylo to krásné a velmi nám to pomohlo,“ dodává

pan Lubomír.

6

A co potravinové balíky obsahovaly? „Pamatuji si výborné konzervy

s kuřecím masem a zeleninou, dále konzervy luncheon meat, rýži, třtinový cukr, pomerančovou marmeládu, pomazánku z burských oříšků

a čokoládu. Jako klukovi mně samozřejmě nejvíce chutnala čokoláda,

kterou jsem neviděl několik let, a pak také pomazánka z burských oříšků,“ říká Lubomír Janovský a dodává: „Organizace CARE nám pomohla,

když jsme to nejvíce potřebovali, a proto dnes cítím povinnost pomáhat

jejím prostřednictvím jiným lidem.“

Pana Janovského vyfotila u vánočního stromku jeho vnoučata.