Děkujeme!

Poděkování patří našim

18 735

dárcům!

PROJEKTY:

Asie

Indonésie: Podpora neintegrovaných (vnitřně vysídlených osob) - pomoc

při zlepšení osad a hospodářství - (SENSE)

Během separatistických hnutí v Indonésii v roce 1999 bylo více než 300 000 lidí vyhnáno z domovů, většina z

nich uprchla do Západního Timoru. V důsledku konfliktu narůstalo ve Středním Kalimantanu napětí mezi

přistěhovalci - Madureskými obyvateli a původními Dayakskými komunitami. CARE podporuje integraci

uprchlíků žijících v největší chudobě a nejistotě a umožňuje tak mírové soužití v rámci obou regionů.

Cílem tohoto projektu bylo dosažení základu pro trvale udržitelné živobytí pro vykořeněné rodiny v

Indonésii a pro integraci s hostitelskými komunitami a spravedlivější přístup ke zdrojům a životních

podmínek na úrovni minimální mezinárodní normy.

Při dokončení projektu byl pro 6 000 vykořeněných rodin a domácností hostitelských rodin ve 30

komunitách zajištěn spravedlivější a dostatečný přístup k půdě, ubytování, občanská vybavenost,

zdravotnické služby, živobytí a možnost společenského rozhodování a byl tak vytvořen základ pro trvale

udržitelné usídlení a živobytí.

Doba trvání

09.02.2007 - 08.02.2009

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 1 174 759,638 Kč

media & more s.r.o.