PROJEKTY:

Afrika

Rwanda: Přístup k udržitelné energii - (CASE)

Tanzánie: Posílení postavení žen v Zanzibaru - (WEZA)

Rwanda je nejhustěji obydlená země v Africe. Vzhledem k tomu, že palivové dřevo je

zdaleka nejdůležitějším zdrojem energie pro obyvatelstvo Rwandy, je nyní zalesněno

pouze 15% země. Více než 25% lesů zmizelo v posledních 40 letech. To má své důsledky:

ekonomické a ekologické problémy - sotva dostupné zdroje.

Zatímco většina lidí v Zanzibaru jsou chudí, krutost chudoby se liší podle

geografického (městské oblasti vs venkov, Unguja vs Pemba), politického a

genderového dělení. Ženy, zejména venkovské ženy, jsou často negramotné, mají malý

nebo žádný přístup k příležitostem výdělku v rámci formální ekonomiky a mají

minimální možnosti být ve veřejných vedoucích pozicích. Navíc ženy a majetek žen,

peníze a pozemky, jsou z velké části spravovány mužskými příbuznými (obvykle jejich

muži). Ženy, které přinášejí jiný pohled na otázky sociální spravedlnosti a zmírnění

chudoby než muži a mají jedinečný vliv na vývoj dětí, komunit a národa, představují

obrovský nevyužitý zdroj v Zanzibaru.

Přístup k udržitelné energii projektu (CASE) má za cíl zlepšit dostupnost moderních

a cenově dostupných energetických služeb a zdrojů pro chudé venkovské a městské

domácnosti v jižní Rwandě a zároveň zajistit udržitelnost životního prostředí. Projekt

se zabývá otázkami dostupnosti, přístupu a vytváření spolehlivých a cenově

dostupných energetických zdrojů pro chudé venkovské domácnosti. Projekt přispívá k

národní strategii zaměřené na zachování a produkci biomasy - jak nahradit biomasu

alternativními zdroji energie a zároveň zajistit ochranu životního prostředí. V rámci

projektu budou posíleny možnosti cílových skupin, zejména žen, jak zkombinovat

přístup k nízkonákladovým technologiím energie pro použití v domácnostech s příjmy z

prodeje služeb.

Do konce projektu byl rozdíl mezi nabídkou a poptávkou biomasy pro 24 000 chudých

venkovských, příměstských a městských domácností v okresech Nyamagabe,

Nyaruguru, Gisagara a Huye snížen o 50%. Celkový počet obyvatel všech čtyř okresů, asi

1,2 milionu lidí, kteří jsou konečnými příjemci, mělo prospěch z projektu v

dlouhodobém horizontu.

Doba trvání :

01.01.2008 01.01.2010

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 1 189 835,197 Kč

WEZA využívá tvůrčí kombinace přístupů ke zvýšení příjmů a podporuje

společenskou změnu na základě metodik a nástrojů CARE. V srdci strategie WEZA je

unikátní a velmi úspěšná spořitelní a úvěrová metodika na vesnicích, kterou CARE

vyvinula v Mali a používá ji během posledních 25 let v Africe (z toho 10 let v Zanzibaru).

WEZA pomáhá ženám zvýšit příjmy a překonat sociální, ekonomické a politické

překážky v posílení postavení žen, přispívá nejen ke zlepšení kvality jejich života, ale

umožňuje ženám také dosáhnout jejich lidského potenciálu a dále přispět k rozvoji

jejich společnosti a národa.

Doba trvání

01.01.2008 - 31.12.2011

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 1 240 464,165 Kč