PROJEKTY:

Nepál: Posílení postavení žen v Churia - cesta k transformaci

(SAKCHAM)

Churia, jedna z nejchudších oblastí v Nepálu

Region Churia se rozprostírá od východu na západ, ve více než 36 okresech a pokrývá 13%

zemského povrchu Nepálu. Střídající se sucha a záplavy, eroze půdy a nedostatek přírodních

zdrojů oslabuje populaci. Chudoba je velmi vysoká. Konflikt mezi vládou a Komunistickou

stranou Nepálu si v minulosti vyžádal své oběti: 14 000 mrtvých, nespočet zraněných,

vyhnaných a opuštěných lidí. Nebyly příležitosti pro ženy. Mnohé ženy stále trpí obtížnými

životními podmínkami. Muži se snaží najít možnosti, jak vydělávat na živobytí v Indii, ženy

jsou ale zcela odkázané samy na sebe. Nemají přístup k přírodním zdrojům, zaměstnání či

vzdělání a jejich práva jsou omezena. Ženy jsou bezbranné a vystaveny násilí.

CARE posiluje postavení žen v Nepálu

CARE podporuje asi 20 000 převážně osamělých žen v okresech Chitwan, Makwanpur, Sarlahi

a Mahottari. Mnoho z těchto žen bylo opuštěno, týráno nebo ovdovělo. Kulturní, politické a

sociální bariéry brání zejména ženám z etnických menšin a etnických nižších kast v přístupu

k samostatnosti nebo přírodním zdrojům. I když je kastovní systém oficiálně zakázán, ještě

se praktikuje ve společnosti. CARE nyní pomáhá ženám k překonání těchto překážek cestou

"posílení postavení žen", a naléhavě žádá uskutečnění rezoluce OSN č. 1 325 s tím, aby ženy

a dívky byly silněji zapojeny do mírového procesu.

CARE zřizuje kontaktní místa (útočiště)

Ženy trpěly násilím především v době probíhajícího konfliktu. Proto CARE zřídila lékařská i

psychologická centra. Ženy si mohou vyměňovat své zkušenosti ve skupinkách. Vzdělávací

kampaně si vybírají jako ústřední téma násilí na ženách; používají brožurky a elektronická

média.

Advokacie aktivit

CARE pořádá speciální školení (unities - zasedání), kde školí vybrané účastníky o právech

žen a o možnostech, jak ovlivňovat základní politické podmínky. Muži jsou stále více

zahrnováni do těchto činností a pomáhají pak umožňit ženám účast v rozhodovacích

procesech. CARE podporuje vznik místních družstev. Kromě toho organizuje informační

školení o připravenosti na katastrofy a jak rychle reagovat při povodních a sesuvech půdy.

Doba trvání:

01.01.2007 - 31.12.2009

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 1 154 004,86 Kč

Asie