Cílem tohoto dlouhodobého programu je zajištění pomoci a ochrany

sirotků a dalších znevýhodněných děti a mladých lidi v Burundi.

V africkém Burundi se do dětské práce zapojuje asi pětina dětí do 15 let.

Pod hranicí chudoby tu žije asi polovina lidí a to je i důvodem, proč děti

pracují. Chudé venkovské rodiny tak řeší neutěšenou ekonomickou

situaci. Bez toho aniž by děti došly pro vodu, postaraly se o sourozence

nebo obdělaly pole, si neumí život představit. V této zemi navíc existuje

více než 800 tisíc dětí, který přišli o jednoho nebo oba rodiče, velmi

často v důsledku šíření HIV/AIDS. Tyto děti představují 10 procent z

celkového počtu obyvatel. Dlouhodobý program CARE si dal za cíl

výrazně zlepšit do roku 2025 situaci těchto dětí. Posiluje práva dětí,

zajišťuje jim vzdělávání a odbornou přípravu. Snaží se zlepšovat

zdravotní péči i ekonomickou situaci v domácnostech, kde tyto děti

žijí. Speciální pozornost věnuje dívkám, které jsou často velmi

znevýhodněné. CARE Česká republika se v roce 2011 zapojila do podpory

tohoto programu.

BURUNDI

PROJEKTY:

Podpora sirotků a dalších znevýhodněných děti a

mladých lidi

Bangladéš

Doba trvání :

01.01.2010 - 31.12.2012

Příspěvek CARE Česká republika do celkového rozpočtu projektu: 363.500,00 Kč

S know-how proti chudobě!

CARE pomáhá obyvatelstvu vyrovnat se lépe s důsledky klimatických katastrof a

uniknout tak bídě.

Doba trvání :

01.10.2010 - 31.12.2025

Příspěvek CARE Česká republika do celkového

rozpočtu programu: 337.500,00 Kč

Obyvatelstvo Bangladéše trpí pravidelně přírodními katastrofami – téměř 500.000 lidí

ztratí ročně své přístřeší v důsledku záplav. To zasáhne tvrdě především chudé

venkovany. CARE se angažuje ve 29 společnostech na severozápadě Bangladéše, aby

se efektivněji postupovalo proti negativním důsledkům extrémních dešťů, bouří a

období sucha. Spolupráce místních úřadů, obcí a soukromého sektoru sílí. Navíc

místní úřady dostávají školení k analýze chudoby, trhů, řetězců tvorby hodnot a

důsledkům změny klimatu. Společně s CARE jsou pak uskutečňovány konkrétní

projekty, které prospívají především ženám. Celkem z pomoci CARE profituje 80.000

lidí.

8