úspěchy hlavních

českých projektů

v roce 2020

ETIOPIE

© Anders Nordstoga I CARE

Přístup k vodě a sanitaci

pro vnitřně přesídlené

osoby a hostitelské

komunity, East Hararghe

Sucho velmi sužuje obyvatele Etiopie. Kedija

Abra Umer, matka 6 dětí, žije v jedné z nejvíce

postižených oblastí – v regionu East Hararghe.

„Současné sucho nás vystavilo různým

druhům problémů, včetně nedostatku potravy

pro sebe i pro náš dobytek. Nedostatek vody

je natolik závažný, že pro hospodářská zvířata

není dost vody na pití a plodiny vysychají.

Rybníky také vyschly. Nebyli jsme schopni

pěstovat a sklízet zeleninu, která je zdrojem

příjmů pro lidi v běžném čase. Nikdy předtím

jsme se s takovým problémem nepotkali.“ říká

Umer.

V roce 2020 jsme již druhým rokem podporovali

lidi v nouzi v oblasti East Hararghe, kteří se mimo

jiných vážných potíží vypořádávají s i přílivem

vnitřních uprchlíků. Společně s místními jsme

zprovozňovali nefunkční systémy dodávky vody,

zprostředkovávali osvětu o dodržování hygienických opatření za účelem prevence šíření přenosných nemocí a školili členy komunit v tom, aby

samostatně dokázali svoje zdroje vody efektivně

udržovat v dobrém technickém a provozním stavu.

Klíčový přínos českého projektu:



Opravili jsme celkem 16 studní a proškolili

jsme členy komunit a odborné techniky

v péči o studny. Přístup k pitné vodě teď

má 31 150 lidí.



Použili jsme ekologické, inovativní

řešení – zajistili jsme solární panely na 3

motorizovaných studnách.



V táborech pro přesídlené osoby jsme

zorganizovali 8 osvětových setkání,

které zvýšily kompetence pro prevenci

infekčních onemocnění a dalších 130 lidí

jsme proškolili v praktických tématech

bezpečného soužití.

12

Větší přístup k nezávadné vodě v uprchlických táborech East Harrarghe.

© Michael Tsegaye / CARE