výsledky CARE

v roce 2020

1 349

projektů CARE pomohlo

92,3 milionům lidí

ve 104 zemích světa

z toho CARE

Česká republika:

Realizovala 13 projektů;

Jak CARE Česká republika naložila

s finanční podporou?

V roce 2020 jsme

hospodařili s celkem

55,3 mil. Kč

89,8 % Přímá pomoc a projekty

8,1 % Získávání darů a informování

o činnosti

2,1 % Administrace

V roce 2020 bylo

skrze projekty CARE

Česká republika

investováno téměř

50 mil. Kč

39 % v Africe

38 % na Balkáně a v Kavkaze

22 % na Blízkém Východě

1 % v ČR

12 v 6 zemích světa a 1 v ČR.

8

Zaměstnávala spolupracovníků

a spolupracovnic (7,7 úvazků).

10 383

Byla podpořena

aktivními českými dárci

a dárkyněmi.

Kam naše pomoc

putovala

76 % na humanitární pomoc

při katastrofách

24 % na rozvojovou spolupráci

Pozn.: zaokrouhleno

© TImothy Buckley | CARE

Již od roku 1945 společně s našimi

partnery a dárci projevujeme

solidaritu a podporu lidem v nouzi.

Díky bohatým zkušenostem

chápeme širší kontext světa,

ve kterém pomáháme. Naším

cílem je zajistit dlouhodobé

řešení globálních problémů

a pomoci tak všem lidem

k důstojnému a samostatnému

životu.

7