Podpora obživy

a hospodaření

s přírodními zdroji pro

uprchlíky z DR Kongo

a hostitelské komunity,

Mantapala, Zambie

V Zambii dále pokračoval i náš projekt na pomoc uprchlíkům v táboře Mantapala a hostitelské komunitě. Uprchlický tábor Mantapala se nachází v oblasti Luapula na

severu Zambie a vznikl v roce 2018, aby poskytl útočiště

zranitelným lidem prchajícím z Demokratické Republiky

Kongo, která opět trpí kvůli krvavým konfliktům. Situaci

v zemi pak velmi negativně ovlivnila i epidemie Eboly.

Uprchlický tábor Mantapala pokrývá téměř 50 km2 (zhruba 7 × 7 km).

Každý den dorazí další uprchlíci. Jen v roce 2019 zde žilo kolem

13 000 obyvatel.

© Casey McDermott I CARE

Provizorní přístřeší rodin žijících v táboře.

Díky českému projektu výroby nepálených

cihel si mohou zdejší lidé postavit důstojnější

a odolnější obydlí i podpořit své příjmy

jejich prodejem. Ekologicky citlivý výrobní

proces zvyšuje také důležitou odolnost

životního prostředí a tím i lepší ochranu před

přírodními katastrofami.

Mantapala je již v tuto chvíli zavedenou osadou a je

nutné, aby si její obyvatelé dokázali samostatně

zajišťovat potraviny pro sebe a své rodiny. Prostředky

na rozvoj je zároveň potřeba poskytnout také ostatním obyvatelům v této oblasti, aby nedocházelo ke

konfliktům mezi oběma skupinami.

Běžné cihly se

vytvrzují buďto

působením žáru

ve vypalovací peci

(pálené cihly) nebo

v zemích s teplým

podnebím, jako je

právě například

Zambie, se suší na

slunci (nepálené

druhy cihel).

© Casey McDermott I CARE

Klíčový přínos českého projektu:

Proškolili jsme 20 lidí v ekologicky

citlivé výrobě nepálených cihel.

Tato dovednost je snadno

přenosná, v komunitách se ji

lidé mohou učit mezi sebou

a poskytuje tak možnost

dosáhnout finančního zisku

širšímu okruhu lidí.



Poskytli jsme desítky školení

a kurzů místním obyvatelům

v oblastech marketingu, vedení

vlastního byznysu, budování

vlastních zahrad, obhospodařování

dobytka a starání se o lesní školky.

© Marshall Foster I CARE

15