Uganda

projektu:

Doba trvání

7

– 31.08.201

01.09.2014

Zlepšení přístupu

k reprodukčnímu zdraví

a zdraví dětí a matek

CARE pracuje se 100 „mužskými vzory“ na tom, aby se páry, mladí i dospělí muži

naučili vnímat svou roli v sexuálním, reproduktivním a mateřsko-dětském zdraví:

Před dvacet let trvající válkou byla ugandská

společnost tradičně patriarchální. Tradiční sexuální

výchovu získávali mladí muži od starších příbuzných. Změnou obvyklých rodinných struktur nebo

v následku konfliktu však v rodinách tato výchova

již častokrát neexistuje, a proto se sexualita stále

více a více stává sociálním tabu a HIV/AIDS nebo

nechtěné těhotenství jsou tématy, o kterých společnost téměř nediskutuje. Hodně mladíků a dospělých

mužů nepodporuje své ženy v přístupu ke zdravotnickým službám a často je ani oni sami nevyužívají.

Proto CARE pracuje v tomto projektu se stovkou

mužů na tom, aby se každý z nich stal vzorem pro

10 domácností. Různými aktivitami a vzděláváním

především o sexualitě, reprodukci a zdraví

matky a dítěte tak více než 5 000 lidí získá znalosti

na toto téma a informace o službách dostupných

v jejich společenství. Pracujeme také na zlepšení

přístupu k těmto službám především pro vdovy,

oběti sexuálního násilí, ženy a dívky a pro lidi

nakažené virem HIV.

Příspěvek CARE Česká republika do

celkového rozpočtu projektu: 138 000,00 Kč

16 CARE 2014