Milé čtenářky, milí čtenáři,

válka v Sýrii vstoupila do pátého roku a my se

obáváme, že si mnozí z nás na hrozivé zprávy

a obrázky z Blízkého východu již zvykli. Českou

debatu k otázkám uprchlictví zcela opanovala

emotivní vyjádření, která nejsou dostatečně věcná.

Příliš snadno se zapomíná na to, kolika lidských

osudů se tato humanitární katastrofa dotýká. Práce

CARE je zaměřena právě na ty, kteří během války

a pronásledování přišli o všechno. Nejde jen

o holé přežití, ale také o perspektivu do budoucna

a zaměstnání. I proto Sýrie a její sousední země

byly a zůstávají těžištěm činnosti CARE Česká

republika.

Uplynulý rok formovalo nesčetné množství vleklých

světových konfliktů. Připomeňme Jižní Súdán, kde

propukla humanitární katastrofa. Tisíce lidí tam

v nelidských podmínkách živoří v táborech. Jídla

je poskrovnu, protože kvůli konfliktu nelze obhospodařovat pole. Lidé utíkají za humanitární pomocí

do chudých sousedních zemí a obracejí se na

organizace jako je CARE. Více o pomoci v Jižním

Súdánu se dozvíte na stranách 8 až 9 této zprávy.

Aktuálně se v nelehké situaci ocitlo také Burundi,

kde po prezidentských volbách vypukla nelítostná

politická krize a s ní spojené soupeření o moc.

Nepokoje, rabování a demonstrace jsou zde na

denním pořádku. Tato krize si vyžádala stovky

obětí na lidských životech. CARE v Burundi dlouhodobě působí v různorodých projektech ekonomického posilování žen a zejména vzdělávání dětí

a někdejších dětských vojáků, které se jen obtížně

zařazují zpátky do „normálního“ života v rodných

vesnicích. Více k tématu na straně 15.

Zatímco jsme pracovali na této výroční zprávě,

došlo ve světě k nové katastrofě: ničivé zemětřesení v Nepálu připravilo tisíce lidí o život a miliony

dalších vystavilo existenciální nouzi. Práce CARE se

znovu ukázala být životně důležitou. Pracovníci

CARE i zde zachraňují holé životy, rozdělují balíky

CARE s tím nejpotřebnějším k přežití, utěšují

a pracují společně s nepálským obyvatelstvem

na opětovném vybudování toho, co bylo zničeno.

Tento proces ovšem potrvá dlouhé roky.

Oslovujeme Vás, naši drazí podporovatelé a dárci,

a prosíme o Vaše finanční zapojení do podpory

našich aktivit. CARE letos slaví výročí 70 let

existence a pomoc, kterou představují balíky CARE,

je dnes důležitější než kdy dřív.

Společně s Vámi a díky Vám může být pomoc CARE

uplatněna. Jen když ani v budoucnu nepodlehnete

otrlosti, až uvidíte v médiích další snímky z války

nebo přírodní katastrofy, pak bude moci CARE dále

pracovat a pomáhat lidem v nouzi.

Věříme, že Vám tato výroční zpráva poskytne dobrý

a zajímavý pohled na naši práci za uplynulý rok

a že nám zachováte přízeň i v budoucnu!

Srdečnĕ,

Ing. Mgr. Marek Moudrý

Předseda představenstva

CARE Česká republika

Dr. Andrea Wagner-Hagerová

Viceprezidentka představenstva

CARE Česká republika

V roce 2014 v CARE také aktivní (nezobrazeni):

Ředitel Ing. Jan Kejzlar

Čestný předseda Ondřej Viktor Schneider

Mgr. Silvia Lepiarczyk

Mgr. Isabella Ponta

Ing. Mgr. Marek Moudrý

Dr. Andrea Wagner-Hagerová

4

4 CARE

CARE2014

2013