Výroční zpráva 2016 | CARE Česká republika

Etiopie

Pomáháme Etiopii řešit

neúrodu

Gebeya Asmarel je nyní soběstačná.

Akel Walle podporuje emancipaci v Etiopii.

Rozmary počasí způsobené klimatickými změnami jsou ve východní Africe nelítostné a způsobují neúrodu a hladovění. Mnohé rodiny

v Etiopii zažily loni nejhorší sucho za posledních 35 let. Extrémním

horkem utrpěla i zdejší zemědělská produkce. Statisíce rodin se staly

závislými na potravinové pomoci. Jejich situace ale není bezvýchodná.

Podpora ženských práv

S podporou dárců CARE můžeme těmto rodinám pomoci od hladu

a podpořit je v zemědělské soběstačnosti. Dostatek osiva či užitečná domácí zvířata jim zajistí trvalý zdroj obživy. Pomoc zahrnuje také

zlepšený přístup k pitné vodě, budování studen a osvětu na poli hygieny a sanitace, aby se snižovalo riziko onemocnění.

Cílem projektu je podpora zapojení žen do rozhodování na různých

úrovních, například prostřednictvím školení o manažerských schopnostech. S novými vědomostmi ženy v Etiopii získávají lepší přístup ke

zdrojům obživy a mají zajištěnu potravinovou bezpečnost.

Pro Gebeyu Asmarel (45 let), která se sama stará o pět dětí, se taková

pomoc stala životním zlomem. Dříve svou rodinu nedokázala uživit.

Její děti hladověly a byly často nemocné. CARE jí darovala pět koz

a pět kuřat. V našem kurzu si osvojila udržitelné zemědělské postupy,

a tak se dnes její stádo koz rozrůstá. Ona i její děti dnes mohou žít

kvalitním a důstojným životem.

Financování

Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu: 207 158 Kč

Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 1. 2017

Součástí je rovněž osvěta mužů a chlapců, aby své ženy v emancipaci

podporovali. Kurzy také přispívají ke snížení výskytu domácího násilí.

Projekt během svého trvání zasáhne 100 tisíc členů komunity v 17 oblastech Etiopie. Jedním z těchto lidí je i Akel Walle, který ve své vesnici Kebele Simada v severní Etiopii platí za uznávanou osobnost. Po

smrti manželky se sám stará o tři děti. „Násilí na ženách považují muži

v naší vesnici za oprávněné, pokud jejich manželka neplní dobře své

tradiční úkoly,“ říká Akel. K úkolům žen přitom patří například nošení

vody a péče o hospodářství. „Po smrti manželky jsem ale zjistil, že tyto

úkony zvládne každý a může se do nich zapojit i muž. Diskuze o rolích

pohlaví na kurzech CARE mě v mém přesvědčení utvrdily. Začal jsem

tedy i sousedům vysvětlovat zásady rovnoprávnosti, postavil jsem se

proti domácímu násilí. Doufám, že se nám s pomocí CARE podaří přesvědčit i další muže a my pak společně budeme lépe čelit suchu, ekonomickým problémům a dalším potížím, které v našem kraji máme.“

Jak pomáhaly české dary

20 400 příjemců z chudých a zranitelných

domácností (s důrazem na domácnosti

samoživitelek a chudé ženy) obdrželo

hmotnou pomoc.

2000 domácností si osvojilo lepší

hygienické návyky.

560 rodin obdrželo hospodářská zvířata.

8 zdravotnických středisek jsme vybavili

cisternami na vodu.

Financování

Příspěvek CARE ČR do celkového rozpočtu: 207 158 Kč

Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019

13