Výroční zpráva 2016 | CARE Česká republika

Příběh pomoci:

Hrdinka z porodního sálu

Porodní asistentky jsou hrdinky. Zachraňují životy, starají se o druhé, vyslechnou vás, když se potřebujete vypovídat. Grace (37 let) je

jednou z nich. Sama je matkou čtyř dětí. Před sedmi lety opustila svůj

městský život v hlavním městě Ugandy a odešla pomáhat uprchlíkům

do tábora Rhino, jehož činnost podporuje CARE i díky pomoci českých

dárců. Grace se v táboře stará zejména o ženy a dívky, které utekly

z válkou zmítaného Jižního Súdánu.

Za tři roky konfliktu našlo v táboře útočiště přes 80 000 lidí. Do tábora

stále proudí 300 uprchlíků denně a zdejší kapacita již téměř nestačí.

Většinu nově příchozích tvoří ženy a dívky, které potřebují fyzickou

i psychologickou podporu. Grace nedokáže odhadnout, kolika ženám

tu za těch sedm let pomohla. Jsou ale případy, na které se zapomenout nedá.

„Před několika lety jsme tu měli případ matky, která žila dvacet kilometrů od našeho zdravotního střediska a měla velmi komplikované

těhotenství. Její rodina si však zdravotní péči nemohla dovolit, a tak

když žena začala rodit, utekla v zoufalství s velkými bolestmi do lesa,

připravená zemřít,“ popisuje Grace. „Jako zázrakem ji našel přítel její

rodiny a přivedl ji k nám. Děťátko se nám zachránit nepodařilo, ale

matka přežila.“

Dnes jsou Grace a její kolegové schopni poskytnout péči většině žen

s komplikovaným těhotenstvím. „Od doby, co jsme se zúčastnili školení CARE pro porodní asistentky, máme méně případů, které musíme

převážet do krajské nemocnice,“ vysvětluje Grace. „Také jsme dostali

nové zdravotnické vybavení, které nám pomáhá zachraňovat životy.“

Navzdory tomu však Grace každodenně svádí malé bitvy o to, jak dostat na kliniku ženy, které bydlí daleko od zdravotního střediska, či jak

najít dostatek místa pro všechny pacientky.

„V posledních letech u nás pozoruji velký pokrok ve zdravotní péči

o ženy, a to mě povzbuzuje v tom, abych ve své práci vytrvala,“ říká

Grace. „Nechala jsem svou rodinu ve městě a přišla jsem pomáhat

jihosúdánským uprchlíkům. Ani na vteřinu jsem svého rozhodnutí

nelitovala. Ženy mě tu potřebují a díky pomoci, kterou jim poskytuji,

jsem sama našla vnitřní rovnováhu a pravé hodnoty nejen pro sebe,

ale i pro své děti.“

Grace pracuje ve zdravotním středisku CARE uprchlického tábora Rhino v Ugandě.

9