Výroční zpráva 2016 | CARE Česká republika

Ředitel české CARE Jan Koubek Kejzlar předává balík pomoci v jordánském

uprchlickém táboře Azraq.

Pomáháme lidem v nouzi

k soběstačnosti. Díky vám!

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy

a upevňuje sociální spravedlnost. I díky štědrosti českých dárců mohla CARE v roce 2016 pomoci více než 80 milionům lidí v 94 zemích

světa.

CARE má za sebou sedmdesátiletou tradici pomoci, na počátku své

činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. Naše organizace dodnes pomáhá těm nejchudším a nejohroženějším, od roku 2007 také z České republiky.

Vize CARE

Usilujeme o svět plný naděje, tolerance

a sociální spravedlnosti, ve kterém

bude překonána chudoba a lidé budou

moci žít důstojně a v bezpečí.

Projekty CARE se zaměřují na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu

k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických

změn či obnovu komunit po katastrofách.

Česká pobočka CARE se zaměřuje zejména na pomoc v Sýrii a v sousedních zemích, v Jižním Súdánu a Ugandě, Etiopii, Nepálu a Gruzii.

CARE v roce 2016

80 milionů

962

lidí v nouzi, kterým CARE pomohla

humanitárních a rozvojových projektů

94 zemí

, kde CARE působí

4

Jižní Súdán čelil v roce 2016 vleklé krizi, která vyvrcholila vyhlášením

hladomoru. České dary směřovaly zejména na pomoc podvyživeným dětem.