Výroční zpráva 2015 | CARE Česká republika

Gruzie

Zvyšování kvality života žen

Cílem našeho projektu na podporu žen se zdravotním postižením

v Gruzii je, aby ženy se zdravotním postižením měly lepší

přístup k zaměstnání a mohly se realizovat k větší soběstačnosti

prostřednictvím vlastních smysluplných projektů a přínosných

aktivit, podpořených zkušenostmi CARE.

Zaměřovali jsme se především na rurální domácnosti

s nízkým příjmem, které se pohybují na hranici chudoby. Ženy

s hendikepem v těchto rodinách jsou odříznuty od trhu a služeb

a jen těžko se uplatňují na trhu práce. Často vůbec nesmějí

opouštět své domovy, protože rodina se za jejich postižení stydí.

Projekt CARE usiluje o to tyto překážky překonat.

V rámci projektu se ženy s hendikepem vzdělávají, aby získaly

odborné znalosti pro přípravu i naplňování svých individuálních

plánů a aby dosáhly soběstačnosti. Zapojeni do něj jsou místní

aktéři, kteří mohou ovlivnit místní podmínky, politiky a praxi

v oblasti práv a potřeb osob se zdravotním postižením v Gruzii.

Situace v Gruzii

• V gruzínských regionech Abaša, Samtredia a Senaki žije 3995 lidí se zdravotním postižením. Z toho 2807 je starších 40 let

a 1147 žen. Přibližně polovina těchto lidí má předpoklady zařadit se do pracovního procesu.

• V tradičně patriarchální společnosti mají ženy s postižením obtížnou situaci. Často jsou drženy v domácím vězení, mají

nedostatek společenského života, ztížený přístup ke službám a dopravě.

Toto jsme dokázali změnit

• 55 žen se zdravotním postižením získalo lepší pracovní příležitosti

• 8 žen získalo pracovní pozici vhodnou pro handicapované osoby

Financování:

Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí

ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR –

dotace 1 milion Kč

Spolufinancování CARE Česká republika v rámci celkového

rozpočtu projektu:

115 334 Kč

Díky českému projektu mohou žít hendikepované ženy v Gruzii důstojnější život

16