Výroční zpráva 2015 | CARE Česká republika

88

81

90

87

82

85–86 94

89

29

71

68

0

70

67

41

84

74

78

73 79

75

76

7

77

69

66

72

31

65

95

51

48

47

52

59

63

38

43

53

55

62

28

46

64

58

18

50

14

15

21

19 20

34

25

42

39

45

17

49

56

54

36

44

22

57

61

23

32

60

40

16

27

33

35

80

30

26

4

24

37

Členské země CARE International:

80.

Austrálie

81.

Dánsko

82.

Francie

83.

Kanada

84.

Japonsko

85.–86. Německo-Lucembursko***

Indie**

87.

Nizozemí

88.

Norsko

89.

Rakousko

-Peru**

-Thajsko**

90.

Spojené království

91.

USA

Spolupracující kanceláře:

-- Belgie (s CARE Francie)

94. Česká republika (s CARE Rakousko)

95. Spojené arabské emiráty (CARE USA)

* CARE pracuje na místě na základě strategického partnerství.

** CARE Indie, CARE Peru a CARE Thajsko jsou zároveň partnerským členem CARE International a projektová země.

*** CARE Německo-Lucembursko má pobočky v Německu i v Lucembursku.

Sekretariáty:

92.

Ženeva, Švýcarsko

93.

Brusel, Belgie

-New York, USA

5