Výroční zpráva 2015 | CARE Česká republika

Daniel Benedict, předseda československé pobočky CARE, předává balík s jídlem rodině Bergerových z Břevnova. Tři děti v rodině trpěly po válce tuberkulózou

Jak CARE pomáhala

v poválečném

Československu

Po skončení druhé světové války vznikla organizace CARE, aby mohla z Ameriky

pomáhat válkou postižené Evropě. První balíky potravinové pomoci dorazily do

francouzských přístavů v květnu 1946. Balíky CARE pak putovaly i do tehdejšího

Československa, kde byly rozděleny potraviny v hodnotě přes 32,8 milionu

korun.

„Balík CARE dostala moje matka v létě 1946, protože jsem byl poloviční

sirotek – otec se nevrátil z koncentračního tábora. V balíku bylo asi 15 kilo

velice vítaných potravin, které v té době nebyly k sehnání buď vůbec, nebo

pouze na potravinové lístky. Pro balík jsme šli na poštu oba; jeden by ho totiž

unesl jen obtížně,“ vzpomíná pan Otto Musil z Prahy, který patřil k příjemcům

balíků pomoci.

Pomoc CARE v Československu

Mezi lety 1946–1949 byly v zemi

rozděleny balíky CARE v hodnotě

32,8 milionu korun.

Balíky CARE obsahovaly potraviny

a vodu, pozdější balíky byly s dětskou

výživou, teplým oblečení či nářadím.

Pomoc byla přidělována nejohroženějším

lidem: ovdovělým matkám a ženám,

osiřelým dětem, starým lidem

a nemocným osobám.

Po komunistickém převratu byla činnost

CARE v Československu zakázána.

CARE se do Česka znovu vrátila v roce

2007, kdy byla v Praze zřízena pobočka

organizace.

„Je to už 70 let, tehdy mi bylo jedenáct, dnes je mi 81 let. Některé věci

rychle zapomeneme a jiné zůstávají v paměti. Já dodnes živě vzpomínám na

první čokoládu, kterou jsem poprvé ochutnal, na poněkud zvláštní konzervu

s vepřovým v jablečné omáčce nebo na „věčné“ mýdlo ze zásob US Army, které

nám vydrželo několik let,“ dodává Otto Musil.

7