Výroční zpráva 2015 | CARE Česká republika

Dnes

V rozvojových i humanitárních projektech CARE dodnes

distribuuje balíky pomoci, které obsahují někdy potraviny, jindy

léky, nářadí, semínka, přikrývky a ohřívače nebo třeba hygienické

potřeby. Vedle toho symbolický balík pomoci představují

například školení, přístup k vodě nebo psychosociální služby.

Dnes, po sedmdesáti letech existence, je organizace CARE

celosvětovou humanitární sítí. Usiluje o svět plný naděje,

tolerance a sociální spravedlnosti, kde lidé budou žít důstojně

a v bezpečí. Při všech činnostech usiluje CARE o pomoc

k soběstačnosti. Organizace vytváří podmínky, za kterých

potřební lidé mohou pomoci sami sobě, vlastním úsilím. Balíky

pomoci tak dnes mají mnoho podob, podobně jako je bezpočet

tváří a příběhů pomoci.

9