NAŠE PROJEKTY

BOSNA A HEREGOVINA

Pomoc neziskovým organizacím

se sociální ochranou a péčí

o nejzranitelnější obyvatele

Již třetím rokem CARE Česká republika podporuje rozvoj

odborných kapacit zástupců neziskových organizací,

občanského sektoru a sociálních služeb v Bosně a Hercegovině. Nepříznivou ekonomickou situací, vysokou

nezaměstnaností a nestabilitou sociálního zabezpečení

trpí především ti nejzranitelnější. Posilováním kapacit

občanského sektoru tak napomáháme k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti a emancipaci zranitelných

skupin obyvatel.

Prostřednictvím podpory České rozvojové agentury

a s pomocí českých dárců CARE Česká republika poskytuje

občanským a sociálním organizacím finanční kapitál na

podporu projektů, realizuje expertní školení. Odborníci

z České republiky a Bosny a Hercegoviny se již několikrát

sešli, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli své zkušenosti.

Cílem je, aby místní organizace dosáhly efektivního organizačního řízení a byly schopny poskytovat kvalitní služby

pro své cílové skupiny.

V rámci projektu je podporováno sedm organizací, které

se v rámci své činnosti věnují mj.: osobám se zdravotním

postižením, obětem domácího násilí, ohroženým dětem,

integraci Romů ad.

Organizace Nešto Više pracuje s různými marginalizovanými skupinami

a snaží se zlepšit jejich sociální postavení a sociálně-ekonomické

začlenění. Provozuje dceřinou organizaci EkoDizajn, která

se podílí na ekologické produkci potravin. Na snímku je pracovnice

organizace Sanja Đermanovićová ve svém skleníku. © Aktuálně.cz

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

rganizace Nešto Više proškolila v ekologické produkci potravin 343

O

sociálně-ekonomicky znevýhodněných obyvatel.

Organizace DUGA poskytla psychosociální podporu více než 100marginalizovaným a tělesně postiženým dětem ze 7 mateřských škol

ze Sarajeva.

FINANCOVÁNÍ

Studijní návštěva představitelů bosenských neziskových

organizací v září 2019 v Praze. © CARE ČR

T rvání projektu: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2020

Česká rozvojová agentura v roce 2019: 8 000 000 KčPříspěvek dárců CARE Česká republika do celkového rozpočtu v roce

2019: 1 407 519 Kč

Projekt „Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových organizací

v Bosně a Hercegovině“ je realizován díky podpoře České rozvojové agentury

a českých dárců.

18