NAŠE HLAVNÍ CÍLE

Důstojnost a soběstačnost jsou

naše priority

CARE se spolu se svými partnery zavázala do konce roku 2020 podpořit

150 milionů lidí z nejzranitelnějších a nejvíce vyloučených komunit světa.

Představujeme Vám hlavní cíle působení CARE do konce roku 2020.

Humanitární pomoc při

náhlých katastrofách

a konfliktech

Do konce roku 2020 chce CARE poskytnout

20 milionům lidí postiženým náhlou

katastrofou nebo konfliktem kvalitní

humanitární pomoc zachraňující životy.

Díky pobočkám v mnoha zemích je při katastrofách a v krizových situacích CARE schopna pomáhat rychle a efektivně

přímo na místě. Lidem v postižených oblastech i díky pomoci

českých dárců okamžitě distribuuje balíky s potravinovou

pomocí, léky, pitnou vodu, hygienické potřeby nebo přikrývky.

Po velkých katastrofách zůstává CARE na místě dlouhodobě,

aby zajistila obnovu zasažené oblasti.

CARE v roce 2019 pomáhala také státům ve východní Africe zasaženým cyklónem

Idai. © Josh Estey / CARE

Pomoc při

uplatňování

práv na sexuální,

reprodukční

a mateřské zdraví

Do konce roku 2020 chce CARE

podpořit 100 milionů žen

a dívek v tom, aby byly schopny

uplatnit svá práva na sexuální

a reprodukční zdraví, bezpečné

mateřství a život bez násilí.

CARE podporuje ženy a dívky v tom, aby byly schopné uplatnit svá práva a realizovat svůj potenciál.

© Josh Estey / CARE

8

CARE věří, že všechny ženy, muži a mladí lidé

by měli mít spravedlivý přístup k informacím

a službám, které potřebují k uplatnění svého

práva na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví –

bez diskriminace, stigmatizace, nátlaku a násilí. Podporujeme proto přístup ke kvalitnímu

a komplexnímu poradenství v oblasti sexuálního

a reprodukčního zdraví, k související osvětě

a službám plánování rodičovství, prevenci a péči

v oblasti pohlavních chorob a HIV, k předporodní,

mateřské a novorozenecké a poporodní péči.