NAŠE PROJEKTY

Workshop pro

představitele

neziskových

organizací konaný

v červenci 2019

k využití metody

participace místní

komunity v praxi.

© CARE ČR

Podpora důstojného

života a rovných

podmínek romských

žen na Balkáně

Výzkum z roku 2018 uskutečněný Světovou bankou a Rozvojovým programem OSN ukázal, že se v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře nadále prohlubuje propast

mezi romským a neromským obyvatelstvem v oblastech

zdravotní péče, zaměstnanosti a bydlení. Jen v Černé

Hoře je až 93 % mladých romských žen mezi 18 a 24 lety

nezaměstnaných. V důsledku podřízeného postavení

ztrácejí tyto ženy možnost aktivně ovlivnit svou životní

situaci a nakládat se svým životem svobodně a v rovném

postavení s muži. Projektové aktivity umožnily romským

ženám a dívkám, jejich partnerům a komunitám učit se

zdravému životnímu stylu, prosazovat důstojný život bez

násilí a zmírňovat své nerovné postavení.

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

Byla poskytnuta odborná asistence 625 osobám(364 ženám a 261 mužům) v oblasti zdraví,

vzdělávání, sociálních služeb, domácího násilí

ad.

Bylo osloveno více než 5000 obyvatel Bosnya Hercegoviny, Srbska a Černé Hory skrze

osvětu v médiích.

FINANCOVÁNÍ

T

rvání projektu: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2019

Česká rozvojová agentura: 2 638 560 Kč

CARE na Balkáně spolupracuje také s Fanou Delijou, spoluzakladatelkou černohorského

Centra pro romské iniciativy a držitelkou Ceny Evropské unie za romskou integraci 2019.

© Branko Birac / CARE

Projekt „Aktivní začleňování a práva romských žen na západním Balkáně – FAIR

III“ byl realizován díky podpoře České rozvojové agentury.

19