KDO JSME

CARE Česká republika z.s.

CARE má za sebou tradici pomoci trvající již 75 let. Na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou

postiženého Československa. V letech 1946—1950 poskytla CARE poválečnému Československu pomoc v hodnotě

32,8 milionu korun. Dnes lidem v nouzi hrdě pomáháme také my.

S nástupem totality sice byla česká kancelář zrušena a povědomí o CARE se vytratilo, ale k její obnově došlo pod

záštitou CARE Rakousko v listopadu 2007. Od roku 2019 získala CARE Česká republika plnou nezávislost a status

přípravného člena.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 05/2020:

Ředitelka

(1,0 úvazku)

Exekutivní asistent

(1,0 úvazku)

Finanční manažerka

(0,6 úvazku)

Fundraising

a PR manažerka

(1,0 úvazku)

Manažerka pro fundraising

a vztahy s dárci

(1,0 úvazku)

Právní forma: Spolek

Vznik: 14. 11. 2007

Datum zápisu do rejstříkového soudu: 1. 1. 2014

IČ: 226 94 102

Statutární orgán: předseda samostatně, místopředseda

samostatně anebo společně 2 členové představenstva

Představenstvo (k 05/2020):

Andrea Barschdorf-Hager

Petr Kolář

Emma Lazar

Silvia Lepiarczyk

Jana Miléřová – místopředsedkyně

Jan Myška – předseda

Isabella Ponta

Magdalena Souček

Adrian Westlake

Projektová manažerka

(1,0 úvazku)

Projektová manažerka

(1,0 úvazku)

Projektová manažerka

(0,5 úvazku)

Čísla účtů:

Dárcovský účet: 219 619 502/0300

Sbírkový účet: 243 308 210/0300

Provozní účet: 287 115 111/0300

DMS: CARE 90 na 87 777

Členství:

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Koalice za snadné dárcovství

Humanitární aliance (členové: ADRA, CARE Česká republika,

Diakonie ČCE)

Ředitelka:

Mgr. Katarína Klamková

tel.: +420 608 820 637

e-mail: katarina.klamkova@care.cz

Kontakt a sídlo: CARE Česká republika z.s.

Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2

e-mail: care@care.cz, telefon: +420 222 312 802

www.care.cz, www.balikypomoci.cz

IČ: 226 94 102, datová schránka: kx7t834

Tým CARE ČR

3