NAŠE PROJEKTY

Čad

Podporujeme živobytí

a přístup k základním potravinám

Čad je ovlivněn nepříznivými přírodními podmínkami a konflikty. Vlivem těchto

problémů jsou zničeny zdroje obživy a akutní podvýživa je běžným jevem u řady

obyvatel.

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem projektu financovaného Ministerstvem vnitra ČR/programem Pomoc

na místě je přispění k celkové stabilitě

regionu v oblasti Čadského jezera

pomocí posílení socio-ekonomické

soběstačnosti a potravinového zabezpečení domácností, které se staly

obětmi ozbrojených konfliktů. Oblast

trpí následky klimatické změny, která

způsobila drastický úbytek přírodních

zdrojů a tím posílila ničivé ozbrojené

konflikty v regionu.

• Bude proškoleno 20 veterinárních techniků.

• Bude proškoleno 275 lidí, kteří se budou starat o 3 komunitní sklady

potravin.

• Bude založeno 8 spořících kooperativ, které budou v průběhu dalšího

roku podporovat ženy v jejich podnikání.

• Bude založeno 20 zahrádkářských komunit.

• 200 chudých rodin obdrží 3 kozy.

FINANCOVÁNÍ

• Trvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

• Ministerstvo vnitra ČR/Program Pomoc na místě v roce 2018: 36 682 Kč

Projekt svými aktivitami podporuje

formování komunitních spořicích kooperativ a udržitelné zemědělské aktivity

pro domácnosti vedené zejména ženami

a informuje o aspektech migrace.

Projekt „Podpora důstojného života

a živobytí pro oběti ozbrojených skupin

v Čadu“ byl realizován díky podpoře

Ministerstva vnitra ČR/programu

Pomoc na místě.

Amina pochází z oblasti

Čadského jezera

17