NAŠE PROJEKTY

Thajsko

Podpořili jsme školu

pro děti uprchlíků z Barmy

V Thajsku v současnosti žije asi 3,5 milionu uprchlíků, z nichž polovina pochází z Myanmaru

(Barmy). Jde zpravidla o rodiny, které utekly do Thajska před pronásledováním nebo extrémní

chudobou. Thajsko tyto lidi potřebuje jako pracovní sílu, jejich děti ale většinou na území

Thajska nemají legální status a není jim dovoleno chodit do státních škol. Zatím stát finančně

nepodporuje školy pro přistěhovalce. Některé z dětí jsou přijaty do státních škol, ale protože

neumějí jazyk, nezvládají tempo ve škole a zaostávají za svými spolužáky.

CARE díky podpoře Nadačního fondu AVAST v roce 2018

financovala chod školy pro děti uprchlíků z Barmy v Thajsku poblíž hlavního města Bangkok. Do školy zde chodí

127 dětí ve věku od 4 do 15 let, které by bez této školy

musely zůstávat zavřené doma nebo by skončily na ulici.

Jejich rodiče přes den pracují, aby zajistili rodině obživu.

Ve škole zřízené CARE tyto děti získávají kvalitní vzdělání. Některé z nich později přecházejí na státní školy,

ostatní získávají základ pro pracovní uplatnění po škole.

Důležité také je, že děti dostávají pravidelně najíst

a jsou v bezpečném prostředí mimo dosah pouličního

zločinu a prostituce. Děti se ve škole učí thajštinu, matematiku, přírodní vědy, angličtinu a barmštinu, věnují

se také tělocviku a tanci. Kromě učitelů je ve škole

i sociální pracovník, který pracuje s komunitou uprchlíků

z Barmy a motivuje rodiče k tomu, aby své děti posílali

do školy. Každý rok vzdělání navíc dává dětem šanci na

lepší budoucnost, než měli jejich rodiče.

Tento projekt byl realizován díky podpoře

Nadačního fondu AVAST.

Děti se ve škole učí thajštinu, matematiku, přírodní vědy,

angličtinu a barmštinu, věnují se také tělocviku a tanci

GRANTEM NADAČNÍHO FONDU AVAST V HODNOTĚ

50 000 KČ JSME V ROCE 2018 KONKRÉTNĚ PŘISPĚLI NA:

úhradu měsíčního nájmu dvou vzdělávacích center

školní pomůcky a potřeby pro všechny děti

úklidové a hygienické prostředky

renovaci centra pro mladší děti ve věku 4—10 let

podporu fungování zahrádky, na které se děti učí

pěstovat zeleninu

I nadále hledáme dárce a partnery pro kontinuální

provoz školy v následujících letech. Děkujeme!

23