ROK 2018 V ČÍSLECH

CARE v roce 2018 v číslech

965 projektů CARE v roce 2018 pomohlo v 95 zemích téměř

56 milionům lidí.

CARE Česká republika v roce 2018

Podpořila

14

Zaměstnávala

Byla podpořena

projektů v

5

10

zemích světa.

spolupracovníků.

8 904

aktivními českými dárci.

Děti v táboře Bersive v Iráku, kde

CARE ČR poskytuje vodohospodářské

a hygienické služby

V roce 2018 bylo skrze projekty CARE ČR

investováno téměř 28 milionů Kč:

59 % na Blízkém Východě

24 % na Balkáně a Kavkaze

15 % v Africe

1 % v Asii

1 % v České republice

Kam naše pomoc putovala:

73 % na humanitární pomoc při katastrofách

26 % na rozvojovou spolupráci

1 % na činnost v České republice

7