ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a podporovatelé CARE,

rok 2018 byl pro českou kancelář výjimečně úspěšný. Díky

rostoucí podpoře dárců jsme působili v nových zemích:

ať už při zajištění humanitárních potřeb a obnově

zdravotnických zařízení na severu Iráku, distribuci toho

nejpotřebnějšího pro těžce zkoušené obyvatele přímo

uvnitř Sýrie nebo po zemětřesení v Indonésii. V oblasti

Sahelu, v Nigeru a Čadu, se organizace CARE soustředila

na ženy a dívky, na jihu Etiopie zase na pastevce a vliv

klimatických změn na jejich životy a obživu. Pokračovali

jsme v podpoře soběstačnosti a rozvoje místních komunit

v Gruzii. Velký úspěch s výraznou českou stopou vnímáme

u rozvoje organizací v sociálním sektoru v Bosně a Hercegovině.

společně s CARE vytvářet svět naděje, tolerance a spravedlnosti, kde všichni lidé žijí důstojně a bezpečně. Vážíme

si toho, že — možná i přes vlastní starosti — nepřestáváte

být solidární s potřebnými napříč kontinenty a slibujeme,

že budeme důvěryhodně a efektivně zastupovat české

dárce a Českou republiku ve světě.

Po 12ti letech existence pobočky pod záštitou CARE

Rakousko je CARE Česká republika zcela samostatná a má

přání hrát nezávislou roli. Konec roku 2018 tak přinesl

důležité strategické rozhodnutí. Jako vůbec první ze

středoevropských zemí se socialistickou historií aspirujeme na plné členství v konfederaci CARE International.

V této souvislosti došlo k předání „balíku pomoci CARE“,

kdy ředitele Ing. Jana Koubka Kejzlara, jenž odpovědně budoval českou pobočku od roku 2013, střídá od

roku 2019 zkušená manažerka s mezinárodní praxí Mgr.

Katarína Klamková. Naším cílem je další růst a rozvoj

práce české pobočky v rámci globální sítě CARE.

Ing. Jan Koubek Kejzlar

ředitel CARE Česká republika do roku 2018

Děkujeme Vám – tisícům českých jednotlivců a domácností, malým i velkým firmám a zástupcům institucí, že

projevujete zájem o osudy lidí po celém světě. Pomáháte

Je naší ctí i nadějí být společně s Vámi součástí porozumění, pomoci a podpory.

Mgr. Katarína Klamková

ředitelka CARE Česká republika od roku 2019

Obsah

Kdo jsme 2—3

CARE ve světě 4—5

Úvodní slovo 6

Předání „balíku pomoci CARE“

nové paní ředitelce Mgr. Kataríně Klamkové

Rok 2018 v číslech 7

Naše hlavní cíle 8—9

Historie 10—11

Naše projekty

Etiopie 12—13

Irák 14—15

Sýrie 16

Čad 17

Niger 18—19

Gruzie 20—21

Bosna a Hercegovina 22

Thajsko 23

Indonésie 24

Naše akce a události v roce 2018 25—27

Finanční zpráva 2018 28—29

Zpráva auditora 30

Poděkování 32