NAŠE PROJEKTY

Niger

Podporujeme živobytí rodin

Niger je ovlivněn nejen nepříznivými přírodními podmínkami, ale i konflikty —

vnitřními i těmi v sousedních zemích. V Nigeru se tak pohybují vnitřně přesídlené

osoby i uprchlíci z okolních zemí. Klimatické změny a s tím spojené konflikty

způsobují nedostatečný přístup ke zdrojům obživy. Tradiční způsoby obživy –

zemědělství, rybářství a další jsou často pozastaveny. Možnost důstojného života

se tak pro místní obyvatele snižuje a celé rodiny upadají do chudoby.

Usilujeme o posílení místních

komunit a stabilizaci oblasti

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

• Bylo identifikováno 1 250 žen, které budou v následující fázi projektu podpořeny v podnikání.

• 300 rodin bude podpořeno v zemědělské činnosti

a 100 mladým lidem zpřístupníme učňovské vzdělaní.

Jedním z nejohroženějších regionů v zemi je region

Diffa, kde CARE ČR působí díky projektu financovanému Ministerstvem vnitra/programem Pomoc na místě

a českými dárci. Hlavním cílem projektu je podpořit

důstojné živobytí a tím i posílit společnost a stabilizaci oblasti. Komunity jsou podpořeny skrze program

svépomocných spořicích kooperativ, které společně

hospodaří s finančními zdroji a zároveň posilují

kompetence finanční gramotnosti. Členky a členové

takových skupin jsou lépe připraveni čelit katastrofám

a dokáží rychleji obnovit svá živobytí.

Zároveň usilujeme o vzdělání praktického charakteru

skrze podporu vzdělávání a podporu startu v podnikání pro mladé lidi, kteří se jinak stávají terčem náborářů teroristických skupin. Lidé podpořeni projektem

a jejich rodiny a celé komunity jsou také poučeni

o aspektech migrace a s tím spojenými riziky.

Projekt „Podpora živobytí rodin v Nigeru“ byl realizován díky podpoře Ministerstva vnitra ČR/programu

Pomoc na místě.

18

FINANCOVÁNÍ

• Trvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

• Ministerstvo vnitra ČR/program Pomoc na místě v roce

2018: 86 774 Kč

CARE podporuje ženy a dívky v tom,

aby zakládaly komunitní spořicí kooperativy

a tak dosáhly soběstačnosti