Říjen 2018

#eatthispaper: První jedlá kampaň,

která bojuje proti hladomoru

V restauraci Eska v Praze si koncem roku 2018 mohli

zákazníci koupit jedlý papír za 100 korun a podpořit tak

boj s hladem ve východní Africe. Jedlý papír má velmi nízkou výživovou hodnotu, přesto odpovídá stravě, kterou

má na celý den k dispozici nejedno dítě v Somálsku, Etiopii, Jižním Súdánu nebo Jemenu. Každá obálka s jedlým

papírem zakoupená v Esce tak pomohla matkám nakrmit

děti a měla doslova cenu života.

Ve štafetě CARE nastoupili Jan Koubek Kejzlar,

Adéla Bočanová z FbŠ Bohemians, Zdeněk Jakubinský

z FinTalk s. r. o. a Václav Kadleček.

Červen 2018

#Run4CARE

Děkujeme běžcům a běžkyním i našim laskavým firemním partnerům, kteří běželi Pražskou štafetu za CARE!

Pomohli jste nám zajistit pitnou vodu, výživu a udržitelné zemědělství v oblasti Sahelu a subsaharské Afriky

ohrožené suchem.

Děkujeme Běžeckému klubu České spořitelny, zejména

Zdeňku Chmelovi a Vojtěchu Bernatskému, společnostem

EPG Global Property Invest; PwC Česká republika; Wolf

Theiss Prague a Apogeo Group, SE.

26

Kampaň pro CARE navrhli mladí kreativci Nikola Foktová

a Adam Citta z agentury KINDRED GROUP (na fotce s kolegyněmi Adélou Vašíčkovou a Janou Hrdinovou, které

kampaň pomohly zrealizovat). Nikola a Adam s návrhem

vyhráli národní printové kolo soutěže Young Lions. Moc

jim děkujeme!