KDO JSME

CARE Česká republika z.s.

CARE má za sebou tradici pomoci trvající již téměř 75 let. Na počátku své činnosti dodávala

potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. V letech 1946—1950 poskytla

CARE poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. S nástupem

komunismu se bohužel povědomí o CARE v České republice vytratilo. Dnes už je však Česká

republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla z iniciativy a pod

záštitou CARE Rakousko v listopadu 2007 založena pobočka CARE Česká republika z.s.

Organizační struktura

k 05/2019

Ředitelka CARE ČR z.s.

(1,0 úvazku)

Exekutivní asistentka

(1,0 úvazku)

Finanční manažerka

(0,6 úvazku)

Fundraising a PR manažerka

(1,0 úvazku)

Projektová manažerka

(1,0 úvazku)

Projektová manažerka

(1,0 úvazku)

Projektová manažerka

(1,0 úvazku)

Právní forma: Spolek

Vznik: 14. 11. 2007

Datum zápisu do rejstříkového soudu: 1. 1. 2014

Statutární orgán: předseda samostatně, místopředseda

samostatně anebo společně 2 členové představenstva

Kontakt a sídlo: CARE Česká republika z.s.

Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2

e-mail: care@care.cz, telefon: +420 222 312 802

www.care.cz, www.balikypomoci.cz

IČ: 226 94 102, datová schránka: kx7t834

Představenstvo:

Andrea Barschdorf-Hager – předsedkyně

(je současně výkonnou ředitelkou partnerské

organizace CARE Rakousko)

Jan Myška – místopředseda

Klára Gajdůšková

Zuzana Hlavičková

Petr Kolář

Silvia Lepiarczyk

Jana Miléřová

Václav Mlynařík

Isabella Ponta

Magdalena Souček

Čísla účtů:

Dárcovský účet: 219 619 502/0300

Sbírkový účet: 243 308 210/0300

Provozní účet: 287 115 111/0300

Členství

• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

• Koalice za snádne dárcovství

• Humanitární alliance

(členové: ADRA, o.p.s., CARE ČR, Diakonie ČCE)

Ředitelka: Mgr. Katarína Klamková

tel.: +420 608 820 637

e-mail: katarina.klamkova@care.cz

Tým CARE Česká Republika

3